İNSAN KAYNAKLARI

Kurucu: Kurumun sahibi olup adına kurum açma izin belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişi.

Kurucu temsilcisi: Özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından seçilen ve kurum açma, kapatma, devretme ve benzeri işlemleri yapma yetkisine sahip olan kişi.

Müdür: Herhangi bir öğretmenlik bölümünden mezun olmuş ve en az 2 yıl öğretmenlik görevi (2 yıl kesintisiz sigortalı olmalı) yapmış olması gereken kişi.

Müdür yardımcısı: Herhangi bir öğretmenlik bölümünden mezun olmuş ve 2 yıl öğretmenlik görevi (2 yıl kesintisiz sigortalı olmalı) yapmış olması gereken kişi.

Usta öğretici: En az ortaöğretimden mezun olmuş ve alanında öğrenim gördüğünü belgelendiren veya alanında sertifika sahibi olması gereken kişi.

Uzman öğretici: Görevlendirileceği alanda yükseköğrenim görmüş olması gereken kişi.

Aşçı: Aşçılık belgesi olması gereken kişi.

Temizlik görevlisi: Hijyen belgesi olması gereken kişi.

Sekreter: Aktif olarak bilgisayar kullanan, MEB sistemlerine veri girişi yapabilen, ön muhasebe bilgilerine haiz ve en az lise mezunu olması gereken kişi.

Open chat