TARİHÇE

90’lı yıllarda gönüllü eğitmenler tarafından çocuklara anaokulu etkinlikleri eşliğinde ahlaki ve toplumsal değerlerimizin öğretilmesiyle başlayan eğitim yolculuğumuz, çocuklardan ve ailelerden gelen olumlu gelişim göstergeleriyle süreklilik kazandı. Çocukların meraklı soruları, eğitmenlerin geliştirdikleri etkinlikleri paylaşma heyecanı bizi faaliyetlerimizi geliştirmeye ve ortak akıl üretilecek, tecrübe paylaşımları yapılacak ortamlar hazırlamaya yönlendirdi.

2000’li yıllara gelindiğinde ülkemizde okul öncesi eğitimin yaygınlaşması, aile ve eğitimcilerin bu konuya daha fazla önem verir hale gelmesi sonucu çalışmalarımız profesyonellik kazanmaya, paydaş kurum ve kişilerin sayıları her geçen gün artmaya başladı.

“Hiçbirimiz hepimizden akıllı değiliz” fikrinden hareketle adım attığımız bu yolda, idarecilerin, öğretmenlerin, gelişim ve paylaşım için bir araya gelme rutinlerini planlayarak birlik ve beraberlik ruhunu kuvvetlendirdik. Teknolojik imkanlardan faydalanarak öğretmenlerin doğru bilgiye hızlı ulaşabileceği, sürdürülebilir ve etkili iletişim bağları kurduk. Öğretmen eğitimleri, istişare toplantıları, seminer ve motivasyon programlarıyla başlayan faaliyetlerimiz, 2018 yılı itibariyle ülke genelinde 60 özel anaokulunun tüm eğitim, planlama, yönetim, insan kaynakları, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler, kurumsallaşma, dijital entegrasyon çalışmalarının profesyonel olarak yürütüldüğü bir platforma dönüşmüş bulunmaktadır.

Okul Öncesi Gönüllüleri Derneği, “Her çocuk iyi eğitimi hak eder” inancıyla; okulları, idarecileri, öğretmenleri ve nihai olarak çocukları daha iyi eğitim olanaklarına kavuşturacak projelere öncü olmaya devam etmektedir.

VİZYON

Milli, manevi değerlerine bağlı, kültürel, bilimsel, sosyal açıdan donanımlı, fiziksel ve ruhsal gelişimi sağlıklı, yaşadığı topluma fayda sağlamaya gönüllü bir neslin inşasına katkı sunmak.

MİSYON

Okul öncesi eğitim kurumlarının yeterliliklerini ve eğitim kalitesini arıtacak projeler yürütmek, devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmak, anaokulu idarecilerinin, öğretmenlerin ve ailelerin çocuk eğitimi hakkında güncel eğitim olanaklarından faydalanmalarını sağlamak, okul öncesi gönüllülerinin sayısını artırarak ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın başarılı ve erdemli bireyler olarak yetişmelerine imkan sunan tüm çalışmaların destekçisi ve savunucusu olmak.

İLKELER

Sorumluluk

Tüm faaliyetlerinin, kurumsal ilkelerine, ilgili mevzuatlara, toplumsal ve etik değerlere uygunluğunu sağlar.

Güven

Hizmet verdiği ve aldığı, birlikte çalıştığı tüm kurum ve kişilerle güven temelli sağlıklı iletişim bağı oluşturur.

Çocuk Merkezlilik

Okul Öncesi Gönüllüleri Derneği yürüttüğü ve liderlik ettiği tüm faaliyetlerde kurum ve kişilerden önce çocukların faydasını gözeterek çocuk merkezli hizmet hareketini savunur.

Dayanışma

Çocukların eğitim ve gelişimine katkı sağlayacak tüm çalışmalarda kurum, kişi ve derneklerle iş birliği yapar. Tüm paydaşlarını, bilgi ve deneyim paylaşılıp ortak akıl üretilecek platformlarda bir araya getirir.

Gönüllü Profesyonellik

Toplumsal faydayı gözeterek, profesyonel bakış açısı ve gönüllülük motivasyonu ile çalışır.

Etkin Yönetim

Eğitimde hizmet standartlarının geliştirilmesi için planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarının tamamına katkı sağlayarak yönetimin amaç ve ilkelere uygun ve sürdürülebilir olmasını sağlar.

Adalet

Hizmet sunduğu tüm kurum ve kişilere karşı önyargısız yaklaşmayı ve adil davranmayı benimser.

Open chat