EĞİTİM PROGRAMI

DERSLER

SABAH SOHBETİ

Sabah toplanma saatinden sonra sohbet tekniği kullanılarak çocuklarla yapılacak olan ilk etkinliktir. Çocukların çember şeklinde oturma düzenine geçmesi sağlanır, her birine sırayla söz hakkı verilir, anlattıkları öğretmen tarafından not alınır. Ardından sırasıyla duygu, hava tahmin, gün ve ay panoları tamamlanır.


TÜRKÇEMİZİ ÖĞRENELİM

Şarkılar, tekerlemeler, şiirler, resme bakarak kitap okuma, resimler çizerek kendi hikâyesini oluşturma, hikâye tamamlama, parmak oyunları, bilmeceler, sohbet etme, taklit oyunları gibi etkinliklerden oluşur. Çocukların sözcük haznesini artıran, düşünme ve anlama becerilerinin gelişimine destek olan bu ders, kavram ve konuların anlaşılmasını kolaylaştırır.


OKUMA YAZMA ÇALIŞMALARI

Çocukların ilkokula geçişlerini kolaylaştırmak ve hazırbulunuşluklarını artırmak amacıyla, gereken bilgi ve becerilerin okul öncesi dönemde, yaş seviyelerine göre belirlenmiş etkinlikler yoluyla aktarıldığı derstir. Amaç görsel algı oluşturmak ve ön becerilerin kazanılmasını sağlamaktır, böylece ilkokula başlamak için gerekli olan bilgi ve olgunluğa ulaşılması hedeflenir.


OYUNLARLA MATEMATİK

Çocukların matematik dersine karşı olumlu tutum kazanması adına oyunlar temel alınarak planlanmış etkinliklerin uygulandığı derstir. Matematiksel mantık ve sorgulama, örüntü, şekil, sayı, eşleştirme, sıralama, gruplama, zaman kavramı, kıyaslama, yön, durum, basit toplama çıkarma, matematiksel kavramlar gibi etkinliklerden oluşur.


DRAMA

Bu derste çocukların belirli bir durum veya olayı bazen materyaller kullanarak, bedenlerini aktif şekilde sürece dahil ederek, sözel veya sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ve hayal güçlerini harekete geçirerek canlandırmaları hedeflenmektedir.


SANAT ETKİNLİĞİ

Çocuğun üretkenliğini ve hayal dünyasını ön plana çıkartarak küçük kas becerilerinin gelişimini sağlamak ve belirlenen konuları pekiştirmek amaçlı planlanıp uygulanan etkinliklerdir.


1.OYUN ZAMANI

Oyunlar, çocukların motor gelişimini destekler ve farklı öğrenme ortamı sağlar. Bu noktadan hareketle Oyun Zamanı’nda çocukların farklı alanlarda, farklı materyaller kullanmaları sağlanır; zihinsel, bedensel, duygusal gelişim alanları desteklenir. Oyun saati sadece sınıf ile sınırlanmayıp bahçede veya oyun odasında da uygulanır.


2.OYUN ZAMANI (PLANLA-UYGULA-HATIRLA)

“Planla Uygula Hatırla” tekniği kullanılarak çocukların serbest olarak ilgi köşelerinde oynadığı saattir. Her bir çocuk kendi istek ve duygularının bilincinde olarak nerede, nasıl, kiminle oyun kuracağına karar verdikten sonra eyleme geçer. Belirledikleri hedef ve amaçlar doğrultusunda hareket edip oyun planladıkları sırada öğrenme gerçekleşmiş olur.


3.OYUN ZAMANI

İlgi köşelerinde çocukların serbest oynadığı saattir. Öğretmen gözlem yaparak notlar alır, çocuklardan oyuna katılması için davet alırsa katılır.


GELENEKSEL OYUNLAR VE SINIF OYUNLARI

Yapılandırılmış büyük grup oyunlarının oynandığı saatlerdir. Çocuklara kendi anne, baba, dede, anneanne, babaanne gibi büyüklerinin oynadıkları oyunların aktarılması kültür aktarımı adına önemlidir.


MÜZİK-ORF-RİTİM/HAREKET

Her gün gerçekleştirilen müzik/ritim ve hareket etkinlikleri, çocukların fiziksel ve büyük kas gelişimlerini destekler. Bunların beraber uygulanmasıyla müziğe uygun hareket etme/uyum sağlama becerileri artırılır, böylece zihinsel gelişime katkı sağlanmış olur.


KÜLTÜR AKTARIMI

Kültürümüze ait, okul öncesi seviyesine uygun olarak seçilmiş her türlü bilgi, beceri ve yaşantıların aktarımının yapıldığı derstir. Dersin amacı dinimiz ve ülkemiz için önemli ve gerekli olan milli manevi değerlerimizi tanıtıp önemini kavratmak ve nesilden nesle aktarımını severek yaptırmaktır.


ZEKÂ-DİKKAT OYUNLARI

Dersin hedefi çocukların zihinsel becerilerini geliştirmek, düşünerek adım atmalarını sağlamak, problem çözme becerilerini artırmak ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bu amaçla sudoku, labirentler, yapbozlar, tangram, resimler arası fark bulmaca vs. gibi dikkat toplayıcı, zekâ açıcı, problem çözme becerilerini geliştiren etkinlikler gerçekleştirilir.


FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ

Fen ve doğa etkinlikleri, çocukları doğa olaylarını incelemeye, farkına varmaya ve anlamaya, dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. İmkanlar dahilinde çoğunlukla doğada gerçekleştirilir.


İNGİLİZCE

İngilizce dersi çocukların seviyesine uygun, sürekli kullanacakları kavramları içeren, kolay öğrenecekleri şekilde planlanmıştır. Öğretim esnasında şarkılar, görseller, flash kartlar, afişler, hikaye ve etkinlik kitapları, oyunlar kullanılır.


SİYER

Bu derste, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hayatının çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun şekilde öğretilmesi hedeflenmektedir. Çocukları sıkmayacak, dikkatlerini ders üzerinde toparlamalarını sağlayacak etkinlikler planlanır.ATÖLYELER

FİKİR VE SANAT ATÖLYESİ

Fikir ve Sanat Atölyesi’nde belirli konular veya gözlemler yapılarak çocukların merak ettikleri meseleler ele alınıp çocukların fikir üretmesi sağlanır. Oluşan bu fikirler ışığında, her bir öğrencinin bireysel veya grupla çalışarak ortaya yenilikçi, üretici ürünler/icatlar çıkartması amaçlanır.


HAYATA HAZIRLANIYORUM ATÖLYESİ

Hayatı idame ettirme için gerekli temel becerileri kazanma, sosyal ortamlarda nasıl davranılacağının bilincinde olma, kendinin bilincinde olma, kendini dışarıdaki tehlike ve zararlardan koruyabilme, farklı ortamlarda farklı deneyimler sağlama, büyüklerimize saygılı olmayı öğrenme, sosyal sorumluluk kazanma gibi becerilerin yer aldığı atölye saatidir.


DİJİ ATÖLYE

Gelişen, yenilenen ve değişen teknolojiye uyum sağlama, farkında olma ve deneyimlemenin yaş seviyesine göre düzenlenerek öğretilmesinin hedeflendiği atölyedir. Bilişim güvenliği, kodlama, robotik, sanal gözlük kullanımı, aurasma gibi farklı etkinliklerden oluşur.


BİLİM VE DOĞA ATÖLYESİ

Bilimsel süreçleri öğrenme, yönetme ve değerlendirme, deneyler yapma, yaş seviyesine göre mantık yürütme ve sonuç çıkarma, icatlar oluşturma, tartışma, fikir ve çözüm üretme gibi durumların ortaya çıkardığı etkinliklerden oluşur.


MASAL ATÖLYESİ

Çocuklara masal anlatma ve dinleme becerilerini kazandırma, hayal güçlerini güçlendirme gibi amaçlarla gerçekleştirilir. Çocuklar için önceden belirlenen, faydalı içeriğe sahip masallardan biri okunduktan sonra üzerine konuşulur, hikaye sorgulanır. Ardından çeşitli etkinlikler gerçekleştirilir.DİĞER UYGULAMALAR

AİLE KATILIMI

Alan gezisine destek olma, sınıfta etkinlik uygulatma, meslekler konusuna katılmalarınıteşvik etme, kendilerine bilgilendirici yazılar gönderme gibi etkinlikler yoluyla aile katılımı sağlanır.


ALAN GEZİSİ

Konu ve kavramlarla ilintili yerlere gezi, gözlem ve inceleme etkinlikleri düzenlenir.


BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Manevi ve milli değerlerimiz ışığındaki belirli gün ve haftalar, çocukların yaş guruplarına uygun etkinliklerle işlenir.

Open chat