EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Eğitim anlayışımız; insan hayatına yön veren, dünya ve ahiret hayatının şekillenmesinin temelini oluşturan okul öncesi dönemini, sevgi, bilgi ve güzel deneyimlerle donatmaktır.

Eğitim modelimizin temelinde Türk-İslam kültürüne uygun gelişen toplum yapısına adapte olan hem gelenekçi hem de çağın gerektirdiklerini içselleştirebilen nesiller yer alır.

Sistemimiz dokuz temel üzerine yapılandırılmıştır:

  • Sevgi
  • Kur’ân-ı Kerîm
  • Adap ve Ahlak
  • Peygamber Sevgisi
  • Hayal (Tefekkür)
  • Oyun
  • Mizaç
  • Akademik Hedefler
  • Milli Kültür

Bu dokuz temel ile özgün bir model içerisinde her çocuğun bireysel yolculuğuna eşlik ediyoruz.

Her bir öğrencinin ayrı bir birey olduğunu, farklı ilgi alanlarına yeteneklere sahip olduğunu biliyor, özverili bir şekilde çocuklarımızı birebir takip ediyor, yönlendiriyor yeteneklerinin gelişmesi için imkanlar sağlıyoruz.

Bunu yaparken yaş grubu gelişim özellikleri ve çocukların bireysel farklılıklarını dikkate alıyor, buna uygun bir program takip ediyoruz. Zira insanoğlunun yaşam sürecini dünya işleri, inançlar, sağlık, beslenme, spor, ahlak nasıl eş zamanlı olarak yönlendiriyorsa çocukların da tüm bunlara yönelik gelişimlerini, eğitimin ilk adımlarını attıkları dönemde eş zamanlı olarak edinmeleri gerekir. Çocukta zeka gelişiminin %70’lik kısmı ve öğrenme becerisi bu yaşlarda gelişir. Çocuğun grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi, milli ve manevi değerler gibi olgular da bu yaşta gelişir. Bu da bizi çocuk gelişimi, sosyal etkinlikler, inanç ve ahlak eğitimi çalışmalarını eş zamanlı olarak yapmaya yönlendirmiştir.

Böylece hem grup hem de bireysel eğitim metotları kullanılarak gerçekleştirilen eğitimlerle çocukların ilgi alanlarına yoğunlaşmaları mümkün kılınır. Çocuklara verilen teorik bilgilerin pratik olarak uygulamasına imkan sağlanır. Bu vesileyle gayemiz çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini ortaya çıkarmaktır.

Open chat